Home

De Punt van Reide is een schiereilandje gelegen tussen de Dollard en de Eems, nabij Termunterzijl

De landtong is een restant van de oeverwal van de Eems die door de stormvloeden niet is weggeslagen. Hier lagen eertijds twee dorpen op: Ooster- en Westerreide. Het schiereiland bestaat grotendeels uit kwelders. Aan het eind bevinden zich enkele wierden. Volgens de 17e eeuwse historicus Ubbo Emmius liep de Reider Ee (het verlengde van de Westerwoldse Aa) tussen beide dorpen Ooster- en Westerreide door. Het beroemde Duitse klooster Werden aan de Roer had aantoonbaar sinds de negende of tiende eeuw enkele bezittingen in Oosterreide. Deze goederen waren waarschijnlijk in het bezit gekomen door de prediker Liudger die in de Groningse kuststreek missiewerk had verricht. Werden bezat ook het patronaatsrecht van de kerk van Oosterreide. In 1256werden dit recht overgedragen aan het klooster van Palmaer.

Home